Warszawa, 11 marca 2020 r.

Dotyczy: rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce, dotyczącej rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, mając na uwadze związane z tym decyzje i zalecenia władz państwowych – w szczególności wydaną dziś decyzją o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych i na uczelniach, w duchu pokory prosimy o tymczasowe zawieszenie podejmowanych aktywności harcerskich – do odwołania.

Przez aktywności harcerskie mamy na myśli – zbiórki, spotkania, biwaki, wyjazdy, wędrówki i inne imprezy, organizowane na każdym poziomie Stowarzyszenia (w gromadach, zastępach, drużynach, ogniskach, kręgach, na poziomie hufców, namiestnictw itd.).

Jako władze Stowarzyszenia uważamy, że nie naszą rzeczą jest dokonywać oceny zasadności podejmowanych działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa, lecz powinniśmy stosować się do środków podejmowanych przez władze państwowe i samorządowe, co w zaistniałej sytuacji powoduje konieczność podjęcia decyzji jak powyżej.

 

Odnośnie do wydarzeń z kalendarium centralnego:

  • Spotkania Namiestnictw zaplanowane na weekend 13-15 marca 2020 r. zostaną przełożone na inny termin lub odwołane – uczestników prosimy o oczekiwanie na komunikat ze strony Namiestnictw.

  • W sprawie Dnia Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego, planowanego w większości hufców na 28 marca 2020 r., zachęcamy aby w tym momencie jeszcze nie odwoływać wydarzenia i podejmować ograniczone działania tak jakby miało się ono odbyć, natomiast być przygotowanym na konieczność jego odwołania lub przeprowadzenia w ograniczonej skali, tj. np. zorganizowania jedynie Mszy Świętych w Szczepach czy Hufcach z okazji tego wydarzenia lub/oraz zaproszenia do udziału mniejszej liczby osób. Zachęcamy więc do opracowania różnych wariantów odbycia się tego wydarzenia. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, postaramy się zaktualizować niniejsze stanowisko w późniejszym czasie dotyczące organizacji DM za FSE.

  • Na ten moment przesłane stanowisko dotyczące organizacji Wielkich Harców Majowych 2020 pozostaje aktualne. Przygotowania do wydarzenia są kontynuowane – ewentualna decyzja o zmianie terminu lub odwołaniu wydarzenia zostanie podjęta w drugiej połowie kwietnia.

 

Prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku, stosowanie się do zaleceń dostępnych na stronie Głównej Inspekcji Sanitarnej https://gis.gov.pl/ i przestrzeganie zaleceń porządkowych kierowanych przez organy sanitarne i władze – są one publikowane są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/.

"– Apel do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkoły, na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. We Włoszech młodzież wychodziła do klubów, na spotkania, do restauracji i widzimy, jak to się skończyło – stwierdził szef resortu zdrowia. – Powinniśmy ten czas spędzić w domu, w izolacji, żeby nie zakażać innych. Nawet jeśli młodym nie grożą poważne konsekwencje, przynajmniej statystycznie, to mogą być przyczyną poważnych stanów, a nawet śmierci, u osób starych i chorych – dodawał.

Postarajmy się z rozsądkiem spędzić ten czas w domu. Reagujmy tak, jak mówią procedury. Wtedy mamy szansę, żeby system zadziałał – podkreślił." (Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski)

 

Zachęcamy też do twórczego wykorzystania czasu zwolnienia zajęć, np. na modlitwę, dobrą lekturę czy też prowadzenie prac, które można wykonywać zdalnie. Zachęcamy też do spotkań w formie telekonferencji.

 

Z braterskim "Czuwaj"

Zarząd Stowarzyszenia

 

Jakub Rożek – Przewodniczący

Jerzy Żochowski – Naczelnik Harcerzy

Joanna Laskowska – Naczelniczka Harcerek

Jakub Klęczar – Skarbnik Stowarzyszenia

Joanna Skowrońska – Sekretarz Krajowy